Žadatel:
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Stavebník (investor):
Stavebník je totožný se žadatelem
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Zpracování osobních údajů
Žadatel  uděluje společnosti VODAK Humpolec, s.r.o souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.
 
Lokalizovat území na mapě podle:
Lokalizace adresou Lokalizace výběrem
*